Rólunk

Egyesületünk 2004-ben alakult, hogy elősegítse a fiatalok oktatási előremenetelét, a hátrányos helyzetű munkanélküliek (át)képzését (különös tekintettel a roma közösséggel kapcsolatban) őrizze a roma és egyéb nemzetiségi és magyar hagyományokat szociális, családsegítő, közösségépítő tevékenységet lásson el. Az egyesület jogi státuszában, a hivatalos képviselők személyében azóta számos változás történt. Tagjaink Bosta és a környező települések (Bosta, Nagykozár, Vajszló, Sellye, Kémes, Szaporca, Cún, Pécs, stb.) lakosai közül kerülnek ki. így igyekszünk hatókörünket kiterjeszteni, hiszen célunk, hogy a környező települések összefogásával, együttműködésével kistérségi szinten tudjunk működni.

Székhelyünket 2007-ben Pécsre, majd 2012-ben Vajszlóra helyeztük át. Az Egyesület célja a földrajzi, nemzeti, etnikai, vallási és egyéb tulajdonsága miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, esélyegyenlőségük kivívásában való közreműködés, illetőleg az életkörülmények, a foglalkoztathatóság, a gazdasági fejlesztések szintjén a felzárkóztatás, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, ezáltal pedig az elszigetelődés fokozatos leküzdése.