Céljaink

Szervezetünk 2004. november 24.-én a következő főbb célokkal jött létre:
  • a régió területén élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • munkahelyek felkutatása és foglalkoztatási helyzet javítása
  • a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányos helyzet javítása
  • a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének, oktatásának támogatása
  • a romák szociális és kulturális helyzetének javítása
  • hátrányos helyzetű családok gyermekeinek segítése 
  • környezetünk védelme
  • oktatás, képzés, ismeretterjesztés, képesség- és készségfejlesztés, továbbá tanácsadás
Egyesületünk továbbá támogatja a kulturális, és sportlétesítmények létrejöttét, illetőleg rendezvények és konferenciák szervezését. A civil szféra megerősödése, illetve új területekre való betörése érdekében az Egyesület támogatni kívánja más civil szervezetek létrejöttét, működését, keresve a velük való együttműködés lehetőségét.

Tevékenységünk másik fő eleme a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állami, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. Ebben a körben elsődlegesen tanácsadói tevékenységet folytatunk.