"Fel-Törő" projekt

A „Fel-Törő” projekt 24 hónapos időtartama (2013.04.01.-2015.03.31.) alatt összesen 250 fő bevonása történt meg, melyből 30 fő munkaerő-piaci képzésben vett részt. A projekt az egyik leghátrányosabb helyzetű Sellyei kistérségben valósult meg, vajszlói központtal. A projektbe vont célcsoporti személyek főbb jellemzői: 16-24 év közötti pályakezdők, aktív korúak, álláskeresők, inaktívak, akik egyéb állami vagy Európai Uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, illetve munkaerő-piaci programban nem vesznek részt. Előnyben részesítettük a főként cigány/roma származású embereket.

A projekt kapcsán a célcsoporti személyeink számára igénybe vehető, két darab 15 fős csoportban, heti 5, havi 20 napon keresztül zajló képzések a következők voltak:

Kompetencia alapú akkreditált alapképzés (1.200 óra)
Önálló életvezetési készségek erősítése - a szociális, állampolgári, munkavállalói készségek fejlesztése, a hatékony érdekérvényesítést elősegítő készségek fejlesztése, az álláskeresés, munkavállalás vagy tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatása, valamint a munkamotiváció erősítése.
Kulcskompetenciák fejlesztése - az írás, olvasás, számtani műveletek végzése, a megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, problémamegoldás területén, valamint a hatékony tanulás elősegítése.
Felkészítés az önálló családi életre és a munkavállalói szerepre, valamint ezek összehangolására - az ehhez szükséges társas, családi kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával

Zöldség- és gyümölcstermesztő, állattenyésztő akkreditált képzés (1.200 óra) 
A célcsoport elismert szakemberek, oktatók segítségével sajátítja el a mezőgazdasági földműveléssel, talajjavítással, a növénytermesztéssel, a zöldség- és gyümölcstermesztéssel, ill. a jövedelmező gazdálkodással kapcsolatos alapismereteket, az elsajátított elméletet a gyakorlatban alkalmazni is fogják. A képzés ezen felül tartalmazni fog helyes önértékelést, csapatépítést, konfliktuskezelést, ön- és csoportérdekek érvényesítését is. 

Falusi vendéglátó akkreditált képzés (600 óra) 
A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzünk ki, akik családi vállalkozás keretében szállást és (igény szerint) étkezést biztosítanak, valamint programot szerveznek hazai és külföldi turistáknak. A vendéglátáshoz felhasználják a konyhakertjükben termesztett zöldségeket, gyümölcsöket, a gazdaságukban tenyésztett állatokat. 
 
A projekt kapcsán a célcsoporti személyeink számára ingyenesen igénybe vehető tanácsadások következők voltak:

Keddenként
Munkaerő-piaci tanácsadás - Célja a célcsoporti személyek felkészítése a számukra megfelelő és a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő célállás megtalálására, az ehhez szükséges álláskeresési technikák elsajátítása (pl.: önéletrajz, motivációs levél írása, különböző technikák, stb.), az elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása, valamint információnyújtás a munka világával, az aktuális munkaerő-piaci viszonyokkal, a munkaviszony létesítésével és megtartásával, a munkaerő-piaci helyzet javítására rendelkezésre álló támogatási formákkal és lehetőségekkel kapcsolatosan.

Csütörtökönként
Pályaorientációs tanácsadás - A pályaorientációs tanácsadás során a cél az, hogy az összes lehetőség közül kiválasztásra kerüljön egy olyan foglalkozás, mely lehetővé teszi, hogy a célcsoporti személy a társadalom és a saját maga számára hasznos munkát végezzen

Havonta egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban
Gazdasági tanácsadás - A tanácsadás célja, hogy a célcsoporti személy képes legyen önálló vállalkozást indítani, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozni. Birtokában legyen az alapvető gazdálkodási, vezetésszervezési és irányítási alapismereteknek, ismerje a vállalkozási formák típusait. Tájékozott legyen a támogatási lehetőségekről, és képes legyen előkészíteni önfoglalkoztatóvá, illetve vállalkozóvá válásának lépéseit.

Jogi tanácsadás - A jogi szakértés során a célcsoporti személyek jogi (elsősorban polgári peres) ügyeiben nyújtunk segítséget, valamint lehetőség szerint a munkavállalást akadályozó konfliktusokat is kezeljük. Mindemellett információt nyújtunk a vállalkozások elindításához és az önfoglalkoztatóvá váláshoz is.

Pszichológiai tanácsadás - Az életvezetési problémák, deficitek feltárása, amelyek akadályozhatják a munkavállalást. 

Vissza