Munkáltatók érzékenyítő képzése

-

-

A képzés célja: A képzés célja, hogy bemutassa a résztvevők számára azokat a hátrányos helyzetű munkavállalókat, akiknek kiemelten támogatásra van szüksége a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés során. A képzés megismerteti a résztvevőkkel a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának rugalmas munkaszervezését. A képzés keretében a résztvevők megismerik a megváltozott munkaképesség fogalmát és ezzel összefüggésben a munkahelyi környezet kialakításának szükségességét és lehetőségeit. Megismerik a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállalással összefüggő speciális szükségleteit.

A képzés célja, hogy bemutassa a családbarát munkahely fogalmát, lehetséges módjait. Megismerteti az atipikus foglalkoztatási formákat, az adott célcsoportnak megfelelően.

A képzés konkrét céljai:

·         Hátrányos helyzetű munkavállalók fogalma

·         Megváltozott munkaképességű munkavállalók fogalma, csoportjai

·         Családbarát munkahely fogalma

·         Az atipikus munkaformák típusai

·         A rugalmas munkaszervezés biztosításának módjai

·         A képzések támogatásának formái (képzés díjának, útiköltségének átvállalása, szabadnap biztosítása).

·         A kisgyermekes szülők támogatása (pl.: gyermekek napközbeni felügyelete, rugalmas munkaidő, osztott munkarend)

·         A szabadságolási eljárások igényekhez, szükségletekhez igazítása

·         A férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése

·         Mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, speciális feltételei, eszközigényeik.

·         Hátrányos helyzetű munkavállalók munkába illesztésének lehetséges megoldásai

 

A képzés célcsoportja: Munkáltatók.

Modulok:

·         Munkáltatók érzékenyítő képzése

Képzés időtartama: 25 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: A megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás, a képzésen való aktív részvétel, valamint a képzési díj befizetése.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D001


Vissza