Aranykalászos Gazda képzés (OKJ)

A képzés céljaA részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

Olyan általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képesek elvégezni.

 Célcsoport: A képzés célcsoportját azok alkotják, akik a részszakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni és megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető foglalkozás:

Vegyesprofilú gazdálkodó (FEOR szám 6130)

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

Állat- és növénytermesztő, Önálló gazda, Őstermelő

A képzésbe kapcsolódás feltételei:

  • befejezett 8. osztály
  • egészségügyi (üzemorvosi) igazolás

Modulok:

  • 10997-16 Állattartás
  • 10998-16 Növénytermesztés
  • 10999-16 Kertészeti alapok
  • 11000-16 Mezőgazdasági géptan
  • 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

Képzés időtartama: 480 óra (192 óra elmélet + 288 óra gyakorlat)

Képzés intenzitása: heti 2-4 oktatási nap (igény szerint)

Képzés helyszíne: 7800 Siklós, Felszabadulás u. 65.

Gyakorlat: Képző által biztosított gyakorlóhely

 

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele az összes (5 db)  modulzáró  vizsga sikeres, azaz  min. 51%-os teljesítése. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a meghatározott mértéket. A sikeres komplex szakmai vizsgát követően államilag elismert OKJ BIZONYÍTVÁNY kerül kiállításra.

Nyilvántartási szám: E000887/2014/A001


Vissza