Életvezetési tréning

-

-

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők életvezetési kompetenciája, a hétköznapi élethelyzetek során felmerülő nehézségek (stresszhelyzetek, feladatok, problémák) megoldásához szükséges képességei, készségei javulnak. A tréning keretében áttekintjük ezeket a területeket, felmérjük, a résztvevők milyen mértékben birtokolják ezen készségeket, valamint különféle gyakorlatok során fejlesztjük ezeket.

A képzés konkrét céljai:

·         Életvezetési készségek

·         Pénzbeosztás, házimunka, hivatali ügyintézés

·         Baleset-megelőzés, egészségügyi problémák alapkezelése

·         Időtervezés, időbeosztás

·         Egészséges életmód, környezettudatosság

·         Asszertivitás, önmenedzselés

·         Kapcsolatteremtés

·         Csapatmunka

·         Szervezési, tervezési készség

·         Konfliktuskezelés, stressz kezelés

·         Logika, problémamegoldás

A képzés célcsoportja: A halmozottan hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön, valamint érdeklődnek a képzés iránt.

Modulok:

·         Életvezetés és önismeret

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D004


Vissza