Konfliktuskezelési és mediációs tréning

-

-

 

A képzés célja: A tréning során a résztvevő képessé válik a magabiztos fellépésre, megfelelően tudja érteni és alkalmazni a nonverbális kommunikáció elemit, ennek megfelelően képes a felmerülő konfliktusok kezelésére. A képzés célja, hogy a résztvevő gyakorlati feladatokon keresztül elsajátíthassa azokat a technikákat, melyek alkalmazásával vitás helyzetek esetében képes ellenvéleménye kifejtésére, saját érdekei képviseletére és kompromisszumok megkötésére. A tréning, kiegészülve a kapcsolódó mediációs ismeretekkel, lehetővé teszi, hogy a résztvevők képesek legyenek egy rajtuk kívül álló adott szituációban objektívan felmérni egy konfliktus mértékét, esetleges forrását, és elősegítsék a megoldás megtalálását.

A képzés konkrét céljai:

·         Konfliktuskezelés, stressz kezelés

·         Önérvényesítés-önmenedzselés

·         Problémamegoldó készség

·         Kapcsolódási technikák, verbális és nonverbális kommunikáció

·         Kompromisszumkészség

·         Önuralom, indulat- és érzelemszabályozás

·         Logikus gondolkodás

·         Szervezési, tervezési készség

·         Kommunikációs készségek írásban és szóban

·         Tárgyalási, érvelési készségek

A képzés célcsoportja: A halmozottan hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön, valamint érdeklődnek a képzés iránt.

Modulok:

·         Érvelés és meggyőzés

·         Konfliktuskezelés

·         Mediáció

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D005


Vissza