Közösségépítő tréning

-

-

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék egymást, képesek legyenek az együttműködésre, a közös tanulásra, tudásmegosztásra, fejlődésre. Hatékonyan működjenek együtt másokkal, képesek legyenek közösen célokat meghatározni és elképzeléseket kialakítani. A tréningen résztvevők már meglévő erősségeire épít, az összetartozás és elkötelezettség érzését kívánja fejleszteni.

A résztvevők különböző feladatokat oldanak meg, melyek elősegítik az egymás közti kommunikáció kialakulását, továbbá a kezdeti nehézségeket megkönnyebbítve az új közösség összecsiszolódását. Emellett lehetőséget kívánunk nyújtani a résztvevők számára önmaguk és egymás jobb megismerésére, a csoport céljainak és az együttműködés alapjainak közös meghatározásához – egy összetartó csapattá formálódásához.

A képzés konkrét céljai:

·         Kommunikációs készség

·         Közösségi elköteleződés, felelősségváltozás

·         Együttműködő készség

·         Demokratikus részvétel

·         Problémamegoldás

·         Saját álláspont megformálása és bemutatása

·         Csoportdinamika

·         Önismeret

·         Érzelmi intelligencia

·         Kapcsolatteremtés

A képzés célcsoportja: A halmozottan hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön, valamint érdeklődnek a képzés iránt.

Modulok:

·         Közösségépítés

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D006


Vissza