Munkaerő-piaci tréning

-

-

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevők számára az aktív álláskereséshez, a pályamódosításhoz, és lehetőséget teremtsen hasznos készségek és viselkedésminták gyakorlására. A résztvevők gyakorolhatják az önéletrajz és a motivációs levél elkészítését adott állások jellegéhez igazodva, felkészülhetnek az első interjún való sikeres szereplésre. A tréning résztvevői számára olyan új ismereteket és készségek nyújtása is a képzés célját alkotják, melyek segítséget nyújtanak a munkaerő-piacon történő tájékozódáshoz, a kapcsolatépítéshez és az öneladási technikák sikeres alkalmazásához.

A képzés konkrét céljai:

·         Pályaválasztási lehetőségek értékelése

·         Pályamódosító szükségességének elfogadása

·         Munka világáról szerzett tapasztalatok és ismeretek rendszerezése

·         Álláskeresési technikák alkalmazása

·         A gazdasági-társadalmi és kapcsolódó foglalkoztatási viszonyok közötti összefüggések megértése

·         Önállóság

·         Precizitás

·         Fogalmazó képesség

·         Nyelvhelyesség

·         Tűrőképesség, stressz tűrő képesség

·         Empátia

A képzés célcsoportja: A halmozottan hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön, valamint érdeklődnek a képzés iránt.

Modulok:

·         Pályaorientáció

·         Álláskeresési technikák

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D007


Vissza