Általános kompetenciafejlesztés

-

-

 

A képzés célja: A résztvevők ismerjék és alkalmazzák az asszertív kommunikáció eszközeit, képesek legyenek a hatékony konfliktuskezelésre és problémamegoldásra, ezáltal képesek legyenek az eredményes együttműködésre. Sajátítsák el a legújabb tárgyalási technikákat. Továbbá cél, hogy ismereteket, tapasztalatot szerezzenek vezetés, szervezés és döntéshozatal terén, illetve képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez.

A képzés konkrét céljai:

·         Önismeret, önértékelés képessége

·         Menedzsment ismeretek

·         Szervezet és szervezeti kultúra ismeretek

·         Változás-menedzsment ismeretek

·         Asszertív kommunikációs készség

·         Prezentációs képesség

·         Problémamegoldó képesség

·         Döntéshozó képesség

·         Befolyásolás képesség

·         Konfliktuskezelési készség

·         Tárgyalási készség

·         Együttműködés kooperáció készsége

·         Csoportdinamikai ismeretek, és azok alkalmazásának képessége

·         Értekezletvezetési készség

·         Munkaszervezés és időgazdálkodás

·         Motiválás ösztönzés képessége

·         Projektmenedzsment ismeretek és alkalmazási készségei

·         Coaching és coach típusú vezetés képessége

·         Munkahelyi stressz-kezelésének képessége

·         Etikus vezetés és eszközeinek alkalmazási képessége

A képzés célcsoportja: Minimum középfokú végzettséggel rendelkező, a téma iránt érdeklődők.

Modulok:

·         Általános kompetenciafejlesztés

Képzés időtartama: 360 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: Egyéni és csoportos akciótervek elkészítése és prezentálása, az átadott tananyagtartalmaknak megfelelően, a képzés végén, minimum 60%-os szinten. Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D010


Vissza