Kompetenciafejlesztő tréning

-

-

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők alapkompetenciái fejlődjenek, önismeretük, együttműködési készségük erősödjön, motivációs bázisaik fejlődjenek, hatékony konfliktuskezelési technikát sajátítsanak el, illetve olyan asszertív magatartásformák alakuljanak ki náluk, melyek segítségével, nagyobb eséllyel javíthatnak életminőségükön és életkörülményeiken.

A képzés konkrét céljai:

·         Helyes beszéd és fogalmazás

·         Értő olvasás, szövegértés

·         Irodalmi stílusjegyek felismerése

·         Írott szöveg feldolgozása

·         Beszédértés, beszédművelés alapjai

·         Helyesírás alapjainak ismerete

·         Nyelvtani stílusok ismerete

·         Kommunikációs formák ismerete

·         Az alapvető matematikai műveletek ismerete és alkalmazása

·         Mértékegységek alkalmazása, átváltások

A képzés célcsoportja: Elsősorban (halmozottan) hátrányos helyzetű személyekből kerül ki, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik a vonatkozó kompetenciák elsajátításával javíthatnak élethelyzetükön. Továbbá mindenki, aki érdeklődik a képzés (tréning) iránt.

Modulok:

·         Szövegértési és irodalmi alapismeretek

·         Magyar nyelvtani alapismeretek

·         Matematikai alapismeretek

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: A megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D011


Vissza