Önkéntes tréning

-

-

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek magával az önkéntesség fogalmával, az önkéntesség formáival, az abban rejlő lehetőségekkel és kötelezettségekkel, továbbá szert tegyenek olyan ismeretekre, készségekre, melyek segítenek az önkéntes munka szervezése, elvégzése során.

A képzés konkrét céljai:

·         Az önkéntesség jellemzőinek ismerete

·         Emberi és kulturális különbségek kezelésének készsége

·         Önkéntességgel járó előnyök ismerete

·         Kommunikációs ismeretek

·    Önismeret – a segítő motivációk tisztázása, a segítői munkára való önreflexió képessége

·     Alapvető ismeretek a civil, illetve az állami szociális és egészségügyi ellátórendszerről

·         Az önkéntesség területén megjelenő civil részvétel alapelveinek ismerete

·         Az önkéntes programtervezés alapelveinek ismerete

A képzés célcsoportja: Akik önkéntes munkát végeznek vagy szeretnének végezni a jövőben, illetve önkéntes programban/projektben részt vevő személyek, ezen belül is főként a (halmozottan) hátrányos helyzetűek, roma származással rendelkezők. Továbbá mindenki, aki érdeklődik a képzés (tréning) iránt.

Modulok:

·         Önkéntesség elméletben és gyakorlatban

Képzés időtartama: 30 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: A megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D012


Vissza