Jogi ismeretek

-

-

A képzés célja: A képzés célja a peres ügyek megelőzése, jogesetek értékelése, egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi alapismeretek átadása, egyéb a munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást működtetők, illetve alapítani szándékozók részére jogi alapismeretek nyújtása, a jogszabályok világában való tájékozódáshoz szükséges személyes kompetenciáik bővítse és naprakészen tartása.

A képzés konkrét céljai:

·         Tájékozódik a jogforrások között

·         Ki tudja választani a problémának megfelelő jogforrásokat

·         Alkalmazza ismereteit különböző helyzetekben

·         Értelmezi problémáját

·         Ismeri a problémájához tartozó jogszabályokat

·         Ismeri a vállalkozásokhoz szükséges alapvető jogszabályokat

·         Egyértelmű, világos kommunikációt használ

·         Megtalálja a legegyszerűbb, leghatékonyabb módját problémájának megoldására

·         Toleranciát mutat vitás helyzetekben

·         Motivált a megoldásra

·         Pozitívan áll a problémához, és a megoldásra törekszik

·         Ismereteit megfelelően alkalmazza

·         Problémáit elemzi, feltárja, értelmezi

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportja azon, legalább alapfokú végzettségű személyek, akik érdeklődést mutatnak munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi ismeretek elsajátításához, mellyel bővíthetik ismereteiket saját élethelyzeteik megoldásához.

Modulok:

·         Munkajogi alapismeretek

·         Az adó- és társadalombiztosítási alapismeretek

·         A cégjog és társasági jog alapismeretek

Képzés időtartama: 240 óra

Képzés helyszíne: A képző intézmény által biztosított oktatóhely

A képzés elvégzéséről szóló IGAZOLÁS kiadásának feltétele: A felnőttképzési szerződésben rögzített feltételek maradéktalan teljesítése, illetve az összes modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

 

 Nyilvántartásba vételi szám:  E-000887/2014/D013


Vissza