Célcsoport

A Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület a következő célcsoporti körökbe tartozóakat igyekszik támogatni, segíteni:
     
 • családok, hátrányos helyzetű családok és gyermekeik
 • hátrányos helyzetű lakosság
 • különböző nemzetiségekhez tartozók (különösen romák)
 • nyugdíjasok
 • hátrányos helyzetű, különösen roma származású tanulók
 • hátrányos helyzetű álláskeresők
 • tehetséges fiatalok
 • felsőfokú oktatásban részt vevők
 • fiatalok (különösen a 14-25 év közöttiek)
 • önkéntesek, gyakornokok
 • a térség (köz)oktatási intézményei, önkormányzatai, vállalkozói
 • illetve mindenki, aki a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 4.5.3. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül:
  • a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
  • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
  • az 50 éven felüli életkorú személyek,
  • a megváltozott munkaképességűek,
  • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
  • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
  • az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
  • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
  • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen

Vissza