Újra-Gondoló projekt

Kedvezményezett: Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület
A projekt címe: Újra-Gondoló
Azonosító: EFOP-3.7.3-16-2017-00261
Támogatás összege: 44.280.154 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2018.01.01. - 2020.09.28.
  
A projekt tartalmának bemutatása:
  
Az Újra-Gondoló projekt Alsószentmártonban valósul meg az Egyesület által működtetett közművelődési közösségi színtér területén, megvalósítási ideje pedig 33 hónap (2018.01.01.–2020.09.28.).
  
A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek, programok által elérni kívánt részcélok:
- Alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások megvalósításával
- A formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által
- Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében
- Új, innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára
- Kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködések erősítése
- Tanulás tanulásának támogatása
- Digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében
- Állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására való képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése
- Funkcionális analfabetizmus visszaszorítása
 
A fent meghatározott részcélok elérése érdekében a következő képzési és önképzési, valamint tudásátadási formákat valósítjuk meg az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával (melyek nem járnak végzettséget adó/biztosító dokumentum megszerzésével):
1. Tanfolyam (8 óra/alkalom): Alapkompetencia fejlesztés (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
2. Tanfolyam (8 óra/alkalom): Kommunikációfejlesztés (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
3. Tanfolyam (8 óra/alkalom): Digitális kompetenciafejlesztés (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
4. Tanfolyam (8 óra/alkalom): Visszatérés a munkaerőpiacra (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
5. Tanfolyam (8 óra/alkalom): Konfliktuskezelés, problémamegoldás (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
6. Klubfoglalkozás (4 óra/alkalom): Digitalizált világ (40 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
7. Klubfoglalkozás (4 óra/alkalom): Szülők klubja (40 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
8. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Kézműves szakkör (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
9. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Rajz és festő szakkör (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
10. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Zene és tánc szakkör (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
11. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Állampolgári kompetencia (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
12. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Irodalmi szakkör (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
13. Havi szakkör (4 óra/alkalom): Informatika szakkör (12 alkalom/év, 8 fő/alkalom)
14. Ismeretterjesztő előadássorozat (2 óra/alkalom): Kulturális értékeink és a kulturális kifejezőkészség (24 alkalom/év, 25 fő/alkalom)
15. Műhelyfoglalkozás (6 óra/alkalom): Önkéntesség és ifjúsági közösségi munka (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
16. Műhelyfoglalkozás (6 óra/alkalom): Tanulási formák (12 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
17. Foglalkozássorozat (4 óra/alkalom): Nyelvi kompetenciafejlesztés (24 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
18. Foglalkozássorozat (4 óra/alkalom): Álláskeresési technikák (24 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
19. Foglalkozássorozat (4 óra/alkalom): Közösségfejlesztés, csapatépítés (24 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
20. Foglalkozássorozat (4 óra/alkalom): Életrevaló (24 alkalom/év, 12 fő/alkalom)
21. Szabadegyetem (8 óra/alkalom): Tanulási technikák (12 nap/alkalom, 30 fő/nap)
 
A projektbe bevonni kívánt célcsoport az Alsószentmárton településén és a környező néhány településen élő 18 év feletti lakosság (140 fő), különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevő, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek körére. Mindemellett bevonásra kerülnek Vajszló, Besence, Sámod és Siklós településekről is célcsoporti személyek.
 
Vállalt műszaki-szakmai eredmények:
1. Megvalósított tanulási programok (megvalósított különböző tematikájú programok száma, ideértve a kötelező és a szabadon választott tanulási formákat is): 20 db
2. Programokba bevont személyek (a projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vevők száma): 140 fő
3. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (a projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vett személyek közül a hátrányos helyzetű személyek aránya): 80%
 
Vállalt monitoring mutatók (indikátorok):
1. Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is: 20 fő
2. Inaktívak száma, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben: 20 fő

Vissza