Kockaképző projekt

Kedvezményezet: Continental Contact Alapítvány
Konzurcium: Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület
A projekt címe: Kockaképző
Azonosító: GINOP-5.1.4-17-2019-00044
Támogatás összege: 59.356.565 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A  projekt tervezett időtartama: 2020.01.01. - 2021.12.31.
  
A projekt célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében képzési programot valósítson meg. A program egyúttal tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve. Az ilyen programok alapeleme a folyamatos mentorálás, pszicho-szociális támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek és a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztésére is. A program keretében megszervezett szakképzés esélyt kínál azoknak is a szakképzettség megszerzésére, akik a hagyományos rendszerű iskolai oktatásba nehezen vagy nem tudnának beilleszkedni. A megélhetés és a motiváció támogatásában fontos szerepe van a piaci jövedelmet helyettesítő pénzügyi ösztönzőknek is, amit a program keretein belül nyújtható megélhetési támogatást biztosít.
   
A projekt által elérni kívánt rövid távú célok
 • a hátrányos helyzetű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, beilleszkedésük és bennmaradásuk elősegítése
 • munkaerő-piaci szempontból hosszú távon értékálló képesítés megszerzése
 • a célcsoport munkára kész állapotának megteremtése
 • a célcsoport munkaerő-piaci integrációja
 • a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása
   
Bevonni kívánt célcsoport:
 • legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, munkanélküli, vagy inaktív személyek – beleértve azokat, akik a 8. osztályt befejezték, nem tankötelezettek és sem oktatási tevékenységben, sem foglalkoztatásban nem vesznek részt -;
 • vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 6 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;
 • vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek lehetnek;
 • Maximum 6 fő tekintetében (a bevontak 30%-os arányában):
 • szakképzettséggel nem rendelkező, de kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli vagy inaktív személyekkel, vagy;
 • szakképzettséggel rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyekkel.
   
Tevékenységek:
 • Célcsoport elérése, toborzása, bevonása
 • Képzés megvalósítása Számítógép szerelő, karbantartó (OKJ 34 523 02)
 • Célcsoporti személyek elhelyezkedése a nyílt munkaerőpiacon

Vissza