Never Back Down projekt

Konzorcium vezetője: Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület
Kedvezményezett: Szociális Háló Egyesület
A projekt címe: Never Back Down
Azonosító: GINOP-5.3.5-18-2020-00197
Támogatás összege: 49.854.390 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2021.03.01. - 2022.06.30.
 
A projekt tartalmának bemutatása:
Never Back Down projekt főpályázója a Szociális Háló Egyesület, konzorciumi partnere pedig a Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület. A projekt megvalósítási időszaka 16 hónap (2021.03.01.-2022.06.30.), mely a Sellyei és Siklósi járásban valósul meg 150 fő célcsoporti személy bevonásával.
 
A választott ágazat: Q – Humán--egészségügyi, szociális ellátás
A választott téma: Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére
   
A projekt megvalósítása alatt önállóan megvalósításra kerülő tevékenységek (3.1.2.1):
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
a) Szakmai, módszertani fejlesztés:
aa) foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmány, hatásvizsgálat, elemző tanulmány készítése;
ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;
ac) a munkaerő-piaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.
 
b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása
ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);
bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;
bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;
 
d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával:
da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);
dc) képzés;
dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;
de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;
dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;
 
e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ea) szakmai gyakornok foglalkoztatása és munkaerő-piaci tapasztalatszerzése
 
A projekt megvalósítása alatt választható tevékenységek (3.1.2.2):
c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése;
 
A projekt humánerő-forrása:
  • 1 fő projektmenedzser (kapcsolattartó)
  • 1 fő pénzügyi vezető
  • 1 fő szakmai vezető
  • 1 fő gyakornok
 
Vállalt monitoring mutatók:
  • A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma: 150 fő (100 nő és 50 férfi)
  • A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programban résztvevők száma: 150 fő (100 nő és 50 férfi)
  • A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma: 150 fő

   

Brosúra - GINOP-5.3.5-18-2020-00197

MVT - Never Back Down - GINOP-5.3.5-18-2020-00197
   
Pilot terv - Never Back Down - GINOP-5.3.5-18-2020-00197     
   
TÁJÉKOZTATÓ FÜZET - Never Back Down - GINOP-5.3.5-18-2020-00197

MÓDSZERTAN - Never Back Down - GINOP-5.3.5-18-2020-00197   
    
Szakmai összefoglaló - GINOP-5.3.5-18-2020-00197

Vissza