Hiány-Pótló projekt

Kedvezményezett: Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület
Konzorciumi partner: Continental Contact Alapítvány
A projekt címe: Hiány-Pótló
Azonosító: GINOP-5.3.5-18-2018-00082
Támogatás összege: 47.644.222 Ft
Saját forrás összege: 398.000 Ft
Összesen: 48.042.222 Ft
Támogatás mértéke: 99.17%
A projekt tervezett időtartama: 2021.03.01. - 2022.02.28.
 
A projekt tartalmának bemutatása:
A Hiány-Pótló projekt főpályázója a Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület, konzorciumi partnere pedig a Continental Contact Alapítvány. A projekt megvalósítási időszaka 24 hónap (2021.03.01.-2022.02.28.), mely a Sellyei és Siklósi járásban valósul meg 300 fő célcsoporti személy bevonásával.
 
A választott ágazat: "A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
A választott téma: A munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai
  
A projekt megvalósítása alatt önállóan megvalósításra kerülő tevékenységek (3.1.2.1):
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
a) Szakmai, módszertani fejlesztés:
aa) foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmány, hatásvizsgálat, elemző tanulmány készítése;
ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;
ac) a munkaerő-piaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.
 
b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása
ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);
bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;
bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;
 
d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával:
da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);
dc) képzés;
dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;
de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;
dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;
 
e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ea) szakmai gyakornok foglalkoztatása és munkaerő-piaci tapasztalatszerzése
 
A projekt megvalósítása alatt választható tevékenységek (3.1.2.2):
c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése;
 
A projekt humánerő-forrása:
  • 1 fő projektmenedzser (kapcsolattartó)
  • 1 fő pénzügyi vezető
  • 1 fő szakmai vezető
  • 1 fő gyakornok
 
Vállalt monitoring mutatók:
  • A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma: 300 fő (150 nő és 150 férfi)
  • A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programban résztvevők száma: 300 fő (150 nő és 150 férfi)
  • A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma: 300 fő

   

    


Vissza